Barbatella innestata

Giovane vite ottenuta per innesti-talea